sredni kurs walut
flagaUSD3.940800
flagaCHF4.022700
flagaGBP4.765400
flagaEUR4.365600

ZARZĄD

O BANKU » ZARZĄD

ZARZĄD BANKU:

 

JÓZEF BANACH - Prezes Zarządu

JADWIGA SZYDŁOWSKA - Wiceprezes Zarządu

ZOFIA KOZIŃSKA - Wiceprezes Zarządu

BOŻENA MAGIERA - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

1. Andrzej Olender – Przewodniczący Rady
2. Wiesław Jaskulski – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Edward Ćwikła – Sekretarz Rady
4. Józef Heretyk – Członek Rady
5. Włodzimierz Wojnarowski – Członek Rady
6. Marek Mazurek – Członek Rady
7. Agnieszka Guzik – Członek Rady
8. Mieczysław Szopa – Członek Rady
9. Zbigniew Krzeczek – Członek Rady
10. Grzegorz Wądek – Członek Rady
11. Józef Gaweł - Członek Rady
12. Ryszard Jędruch – Członek Rady
13. Stanisław Pragnący – Członek Rady
14. Bogusław Łuczywo – Członek Rady

 

Bilans Banku Spółdzielczego w Proszowicach na dzień 31.12.2016r.

Bilans Banku Spółdzielczego w Proszowicach na dzień 31.12.2017r.

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2016

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2017

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2018

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2017

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 2018

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Proszowicach 2018

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe

Informacje podlegające ujawnieniu w ramach Polityki Informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach wg stanu na 31.12.2017r.