sredni kurs walut
flagaUSD4.093300
flagaCHF4.284000
flagaGBP5.069800
flagaEUR4.539500

DEPOZYTY

Rachunki bieżące, oszczędnościowe i ROR

Rachunki bieżące i pomocnicze przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, przedsiębiorstw indywydualnych i innych podmiotów niefinansowych

0,00%

Rachunki budżetu państwa

0,00%

Rachunki budżetu UGiM

0,00%

Wkłady oszczędnościowe ludności a'vista

0,06%

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

0,11%

 

Rachunki w walutach wymienialnych

Rachunki bieżące

nieoprocentowane

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

nieoprocentowane

   

Lokaty terminowe poniżej 10.000,- PLN

   

1-miesięczne

0,20%

2-miesięczne

0,20%

3-miesięczne

0,20%

6-miesięczne

0,50%

12-miesięczne

0,50%

24 i 36-miesięczne

0,80%

48 i 60-miesięczne

0,80%

 

Lokaty terminowe od 10.000,- do 39.999,- PLN

   

1-miesięczne

0,40%

2-miesięczne

0,40%

3-miesięczne

0,50%

6-miesięczne

0,60%

12-miesięczne

0,60%

24-miesięczne

0,90%

36-miesięczne

0,90%

48 i 60-miesięczne

0,90%

 

Lokaty terminowe 40.000,- PLN i powyżej

   

1-miesięczne

0,50%

2-miesięczne

0,50%

3-miesięczne

0,70%

6-miesięczne

0,80%

12-miesięczne

0,80%

24-miesięczne

1,00%

36-miesięczne

1,00%

48 i 60-miesięczne

1,00%

  

Lokaty terminowe w EURO

1-miesięczne

0,01%

3-miesięczne

0,01%

6-miesięczne

0,01%

12-miesięczne

0,05%

24 i 36-miesięczne

0,25%

  

Lokaty terminowe w USD

1-miesięczne

0,15%

3-miesięczne

0,25%

6-miesięczne

0,40%

12-miesięczne

0,60%

24 i 36-miesięczne

0,60%

 

Lokaty terminowe w GBP

1-miesięczne

0,20%

3-miesięczne

0,50%

6-miesięczne

0,60%

12-miesięczne

0,60%

24 i 36-miesięczne

0,60%